Freitag, 14. September 2007
اگر گفتید...


بسم‌الله الرحمان الرحیم
لا حول و لا قوت الا بالله
یا حضرت عباس

اگر گفتید این چیست؟

راهنمایی
یک - بادمجانی‌ست رسیده، که رندان به‌مزاح عینک به‌آن زده‌اند
دو - از بستگان زعفر جنی‌است که برای یاری و کمک به جمهوری اسلامی ظاهر شده است.
سه - یکی از خواهران زینب است که چشمانش کم‌سو شده و قبل از ‌عمل خیر چماق‌‌زنی، عینک زده است.
چهار - گربه سیاهی‌ست زیر نردبان، در جمعه‌ای در سیزدهم یک برج.
پنج - یک زن مسلمان محجبه ایرانی‌ست که مجبورش کرده‌اند بادمجون بشود.
شش - ..... خودتان حدس بزنید چیست!
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به دنباله بفرستید: Donbaleh

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com