Sonntag, 24. Juni 2007
اندر ذمّ مصافحه با نسوان

تا آنجا که این حقیر در امور مصاهره و مضاجعه و مضاربه و مداهنه، ایضا مداّقه مداومه و مضابطه، شیخوخیت و مداخله و مشایخه دارم، مستحضر هستم که اَعمالی نظیر مصافحه و مشایعه و مشارفه و امور مشابهه، که عموما و ترجیحا قبل از مصاحبه و مصالحه و مشافهه، در بعضی موارد حتا بعد از مجادله و مشاجره و مطارفه و مطارقه صورت می‌پذیرد ، اعم ازاین‌که با رجال مقارنه‌ی مقاومه‌ی مزاوله‌ی مساعده‌ی مسلمان اعِمال گردد یا با رجل منافقه‌ی مناهله‌ی معارضه‌ی معانده‌ی مقاتله‌ی مقامره‌ی غیر مسلمان عجین باشد ، یا با نسوان محّجبه‌ی مُعففه‌ی مکرّمه‌ی مخّیره‌ی مقنعّه صورت پذیرد، یا با علیامخدرات محجوره و محذفه‌ی محقره به فعل در آید، چون نشان از مصادقه دارد، حتا اگر به مصارعه و مصادفه و یا مصادمه نیز منجر گردد فارغ از ایرادات عُرفی و شَرعی بوده بل مستحب و احوظ آنسَت که با ماچ و بوسه نیز گره خورده و پیوندی ناگسستنی با آن داشته باشد.
هم‌چنان که در حدیث موثق آمده است : اِّنَ الَواحد َالماچُ اَرجُخونَ فی کُلّ اَلفَین مُصافَحُون
یعنی به‌درستی‌که یک دانه ماچ بر صدها دست دادن ارجحیت دارد.
*
اینک در تعجب و شگفتی اندرم از انکار کتبی و شفاهی ریس بین‌المللی گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌های جهان، یعنی همان رئیس جمهور اسبق خودمان!
مگر مصافحه با نسوان ممالک کفر و الحاد کجایش معصیت‌کبیره یا صغیره است که جنابعالی این توهین‌ها را به‌جان می‌خرید و بر سر حرف‌‌تان می‌ایستید و پا می‌فشارید بر رد آن‌چه که عیان است و حاجت به بیان ندارد و سعی دارید این تصور را به‌ما القا بفرمایید که یا کوریم یا محجور...؟ و عاجز از تشخیص اورجینال با مونتاژ؟
من شخصا دو بار این ویدیوی مصافحه را رؤیت نموده‌ام، هرچند عینکی هستم و با ضعف سامعه و باصره و لامسه روبرو، اما والله، بالله، به پیر، به پیغمبر به جان آقای ابطحی ما با همین دوتا چشم ضعیف خودمان صحنه‌ی مصافحه را واضح و روشن و بی‌آلایش از مِه و دود، مشاهده فرمودیم و اشکالی هم در آن ندیدیم و نمی‌بینیم و نفهمیدیم و نمی‌فهمیم آقای رئیس تمدن‌ها از چه چیز ملاحظه و از چه کس واهمه دارند؟ که این چنین با چنگ و دندان انکار می‌کنند این حقیقت عریان را؟ و هی سعی می‌کنند زیرش بزنند به‌سبک و روش آخوندی این مصافحه مطبوعه‌ی ‌مقبوله را؟ گویا همه‌ی مشکلات مملکت در مصافحه‌ی خشک و خالی و بدون روبوسی ایشان با علیامخدره‌های خوش‌‌سیمای ایتالیایی خلاصه شده است ! عجب مشکلات عدیده مملکتی دارید شما دولت‌مردان گذشته و حال ایران... ها...!
حالا اگرمصافحه با نسوان زشت‌سیرتِ بوگندو و کریه‌المنظر خواهران زینب خودمان بود، که آدم پس از برخورد با آنها و رؤیت ریش و سبیل‌شان باید غسل میت بکند و کفاره بدهد ، باز حرفی ...
*
ما می‌پرسیم: آسید ! چرا تو دهن کیهان شریعتمدار نمی‌زنی و نمی‌گویی دست دادم، خوب کاری هم کردم و چرا نمی‌گویی دفعه دیگه دست که جای خود دارد اگه شلوغ‌اش کنی پا هم می‌دهم؟ آیا اینجا هم مصلحت نظام برایت در اولویت قرار دارد؟
من بر این باورم اگر دنیا را آب ببرد باز جنابعالی در فکر مصلحت نظام باقی می‌مانید و به آن افتخار هم می‌کنید حتا اگر نظام هم با دنیا، آب ببرد. بد بختی اینجاست که خودتان هم نمی‌دانید مصلحت نظام در کجا و در چیست؟ و یا این‌که خودتان را به نادانی می‌زنید؟ که فکر نمیکنم چنین باشد...
این دُگم است آقا جان... این تعصب است بابام جان، که به‌شماها اجازه تفکر آزاد را نمی‌دهد حالا می‌خواهد رئیس تمدن‌ها باشید یا نایب‌رئیس فرهنگ‌ها...
حالا فهمیدید چرا رئیس جمهور نشدم!
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به دنباله بفرستید: Donbaleh

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com