Samstag, 5. Mai 2007
مبارزه با بدحجابی
تصویری که در زیر مشاهده می‌فرمایید یکی از آثار مبارزه با بدحجابی در ایران است که دوست عزیز "مینا خانم" از تهران برایم فرستاده است. خودش می‌نویسد: "شدید‌ترین نوع برخورد با بدحجابی.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به دنباله بفرستید: Donbaleh

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com