Dienstag, 16. September 2008
فرضیه پیدایش جهان
دارنده چو ترکیب طبایع آراست
از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست
*
بعد از این روی من و آینه وصف جمال
که در آنجا خبر از جلوه‌ی ذاتم دادند

سیصد سال پیش (1689) اسحاق نیوتون نیروی جاذبه زمین را کشف کرد؛ ولی نفهمید یا نتوانست توضیح بدهد نیروی جاذبه در حقیقت چیست و چگونه به وجود می‌آید؟
دویست سال پس از مرگ‌ نیوتون، آلبرت انشتاین با تئوری نسبی‌اش توضیح داد که زمین، خورشید و اصولا هر ستاره و سیاره‌ای، فشاری بر فضا و بر زمان وارد می‌کنند. این فشار انحنا و فرورفتگی‌یی در فضا ایجاد می‌کند. نیرویی را که ما به صورت قوه جاذبه می‌بینیم در حقیقت نیرویی‌ست که از انحنای فضا و زمان (فضازمان) بر اثر فشار اجرام، ناشی گردیده است.
این تئوری یک ایراد کوچک دارد: در سیاه‌چال‌ها black hole چه می‌گذرد؟ و یک ایراد دیگر: در آغاز پیدایش جهان و هنگام انفجار بزرگ یا (بیگ بنگ) فضا و زمان در چه وضعیت‌ای بودند؟ در وضعیت کنونی نمی‌توانستند باشند، چون هنوز وجود نداشتند! و سؤال مهم‌تر: جهان چگونه و چرا شروع شد؟ چرا شروع شد؟ چرا؟ چه اتفاقی افتاد؟ دلیل و علت‌ و جودش چه بود؟ جرم، فضا، زمان در قبل از وچود، در چه حالتی بودند؟
*.
زیر زمین، در عمق صد متری، در مرز بین فرانسه و سوئیس، دانشمندان تونل‌ای حلقه‌ای یا دایره‌شکل، به‌طول بیست و هفت کیلومتر ساخته‌اند تا به این سوال، که حافظ و خیام در جواب‌اش در ماندند، پاسخ دهند. این پروژه علمی عظیم در تاریخ دهم سپتامبر (بیستم شهریور) آغاز به‌کار کرد، که یک روز بعدش جهان یادآور خاطره تلخ و جان‌گداز یازدهم سپتامبر شد و جشن و سر و صدای شروع‌ به‌کارش در برگزاری مراسم سوگ از دست دادن جان سه‌هزار انسان بی‌گناه، تقریبا رنگ باخت.
*
در آن‌جا، در آن تونل، متخصصان، پرتو های پر انرژی پروتونی را با سرعتی نزدیک به‌سرعت حرکت نور، از روبرو به هم می کوبند. در نتیجه این برخورد سریع و عظیم، پروتون‌ها از هم پاشیده شده و به بارانی از ذرات کوچک‌تر تبدیل خواهند شد. نتیجه‌گیری از آزمایشات به عمل آمده از این ذرات، در شش ماه تا یکسال دیگر معلوم و منتشرخواهد شد. قبل از شروع کار تعدادی واهمه داشتند مبادا black hole یا سیاه‌چال‌هایی با انجام این آزمایش ها به وجود آیند و زمین و زمان و ابنا‌ء بشر را در خود به‌بلعند. ولی این‌جور برخوردهای اشعه‌ای/ ذره‌ای روزانه ملیون‌ها بار با تابش خورشید بر روی زمین رخ می‌دهد و راستش بخواهید ما تا کنون سوراخ موراخی ندیدیم.
**.

نگاهی به رسانه‌های خبری وطنی انداختم ببینم آن‌ها در رابطه با این آزمایش بزرگ چی نوشته‌اند؟ همان به‌تر که چیزی ننویسم و گر نه داغ دل‌ همه‌تان را تازه می‌کنم...
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به دنباله بفرستید: Donbaleh

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com